• Přípravky NICORETTE®

  NICORETTE® Spray 1 mg/dávka, orální sprej, roztok. Obsahuje nikotin. Orální podání.

  NICORETTE®  Classic Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, NICORETTE®  Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma, NICORETTE® FreshFruit Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, NICORETTE® FreshFruit Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma, NICORETTE® Icemint Gum 2 mg, léčivá žvýkací guma, NICORETTE® Icemint Gum 4mg, léčivá žvýkací guma. Obsahují nikotin. Orální podání.

  NICORETTE® Mint 4 mg lisované pastilky. Obsahují nikotin. Orální podání.

  NICORETTE® invisipatch 25 mg/16 h, transdermální náplast, NICORETTE® invisipatch 15 mg/16 h, transdermální náplast, NICORETTE® invisipatch 10 mg/16 h, transdermální náplast. Obsahují nikotin. Kožní podání.

  Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

  Držitel rozhodnutí o registraci: McNeil AB, Helsingborg, Švédsko

  Místní zástupce: Johnson&Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 227 012 111