Title

Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg

Chceš přestat kouřit postupně

Chceš přestat kouřit pozvolna?

Zjisti, jak rozdělit odvykání kouření do zvládnutelných kroků. S Nicorette® můžeš snížit počet vykouřených cigaret a zároveň zvládnout touhu po kouření a abstinenční příznaky.

Jsi připraven úplně přestat kouřit

Jsi připraven úplně přestat kouřit?

Zjisti, jak přestat kouřit jednou provždy! Pomocí přípravků Nicorette® zvládni touhu po kouření a abstinenční příznaky. Když vydržíš nekouřit 1 týden, máš 9x vyšší pravděpodobnost, že přestaneš kouřit navždy.*

*Tonnesen P et al. Higher dosage nicotine patches increase one year smoking cessation rates: results from the European CEASE trial. Eur Respir J 1999; 13: 238-246.